Mathias Clason

Jag arbetar sedan 30 år med alla slags teater i många funktioner. Som dramatiker, översättare, librettist och textförfattare.
   Med källarteater, drama, dokuteater, musikal och opera på de minsta scenerna och de största. Samt undervisar.
   Gör även regi, scenografi och kostymer. Jag kallar mej teaterman och har egna barn - d.v.s. erfarenhet av hur barn möter teatern.

Jag bor permanent i Stockholms skärgård, i havsbandet på Värmdö.