Peter Bull-Simonsen

Peter Bull-Simonsen

Jag är dramatiker, regissör och skådespelare. Jobbar även som dramaturg. Jag har skrivit allt från operalibretto åt Drottningholmsteatern 2004 till långfilmsmanus åt filminstitutet, till ungdomsmusikal, bygdespel, forumteater, sketcher som användes runt om i Sverige inför EU-omröstningen. Regisserat och skrivit för SVT och egna teateruppsättningar i egen professionell grupp.