Eva Brise

Journalist i grunden. Har arbetat som manusförfattare och dramaturg för film och TV (huvudförfattare, storyliner, avsnittsförfattare, redaktör) sedan 1990. Har även arbetat praktiskt med film – allt från klipp till regiassistans och scenografi, men framför allt som scripta och har regisserat kortfilmer utifrån eget manus: Vi ses -93, Mamma -96 och senast Hjärtrud - kvinnan i ditt liv – en 28 minuter lång novellfilm visad på SVT 2008.

Sedan tio år tillbaka allt mer dramaturgarbete för teater – ofta i kombination med rörelse, dans och pantomim – och ett tiotal pjäser framför allt för ungdomar, t.ex.: Red light (om sex och grupptryck), Som en taggboll, typ (om vad 15-åringar tycker är viktigt), En påse fett (om anorexia), WannabeMe (om att vara sedd i vår tid) samt Smink och smällare (genus för mellanstadiet). 

Under många pjäsarbeten har jag lett referensworkshops med unga, jag har varit dramahandledare på högstadiet, gymnasielärare i litterär gestaltning och även konsult på en IT-såpa för unga med förståndshandikapp. På senare år har jag utvecklat konceptet ”Skriv för livet!” – om skrivande i kreativt och självutvecklande syfte och föreläst för terapeuter och lärare, samt givit kurser på studieförbund, folkhögskolor och fängelser.

Arbetar även som skrivcoach.