Jonna Bolin Cullberg

Utbildad skådespelare, på Rose Bruford College i London. Sedan 1996 verksam som manusförfattare, framför allt för TV. Började i såpans värld (med erfarenhet från alla manusfunktioner - storyliner, huvudförfattare, avsnittsförfattare, manusredaktör), men skriver numera framför allt manus som baseras på egna idéer. Arbetsspråk svenska och engelska.