Christofer Bocker

Skriver dramatik för scenen. I de senaste pjäserna har han arbetat med intervjumaterial både från egna och andras intervjuer. Han har sedan 2009 arbetat med Community-teater i Angered och är intresserad av barn och ungas delaktighet i teaterarbetet. Bosatt i Sunne i Värmland, men är ofta i både Stockholm och Göteborg. http://www.colombine.se/forfattare/nordiska/christofer-bocker