Camilla Blomqvist

Född 1978 i Luleå och utbildad vid Dramatiska Institutets dramatikerutbildning (examen 2010). Jag har skrivit för bl.a. Örebro Länsteater, Ung Scen Öst, Ögonblicksteatern och Barnradion. Under 2011 arbetade jag med pjäser för Riksteatern, Örebro Länsteater och Uppsala stadsteater.

Jag har även arbetat som dramapedagog och dramaturg.

Utgiven av Colombine Teaterförlag.