Christian Augrell

Verksam som dramatiker, dramaturg och teaterlärare. Skrivit ett flertal pjäser till teatrar runt om i Sverige. Har haft uppsättningar i Tyskland, Finland och Frankrike. Två pjäser är översatta till tyska av Dirk H Fröse och är förlagda på Drei Masken Verlag, München.

Utbildad på bl.a. Dramatiska Institutet och Biskops–Arnös Nordiska Folkhögskkola.

Tillhör Draken Teaterförlag och är medlem i Sveriges Dramatikerförbund.