Fredrik Agetoft

Jag har arbetat som manusförfattare sedan 1996 och hunnit med att skriva TV, film, datorspel och några enstaka böcker. Jag har ägnat mig åt såväl egna idéer och projekt som beställningskrivande och manusdoktorjobb.

Under min tid i spelbranschen har jag skaffat mig en kompetens som jag tror att jag är relativt ensam om i Sverige. Med min dubbla erfarenhet kan jag jämföra spelvärlden med mer traditionella arbetsområden och jag har värdefulla råd att ge till den som funderar på att söka sig mot spelbranschen. Jag kan berätta om struktur och arbetsprocesser i spelskrivandet och analysera spelens dramaturgiska uppbyggnad.

Förutom det egna skrivandet har jag också gjort en hel del redaktörsarbete och jag trivs bra med att arbeta med andras texter. Jag är intresserad av redaktörsarbeten, handledningsjobb, föreläsningsengagemang och undervisningsmöjligheter.