Vad kostar det?

Minimiarvoden för skolan

 

Skola (grundskola, gymnasium o folkhögskola)

Arvode inkl

Klassbesök, max 35 elever

 

soc avg

1 lektion upp till 60 minuter

 

3 000 kr

2 lektioner

 

4 000 kr

3 lektioner

 

5 000 kr

4 lektioner

 

6 000 kr

ytterligare lektion samma dag

 

1 500 kr

Storsamling (flera klasser)

 

6 000 kr

Skrivarläger, per dag max 4 h

 

  6 000 kr
   

 

Ev rese- och logikostnader tillkommer

Milersättning med egen bil, (skattefri ersättning): 18,50 kr/mil

 

 

 

 

Traktamente vid övernattning (skattefritt):

Heldag: 220 kr, resan påbörjas före kl 12 och avslutas efter kl 19.

Halvdag: 110 kr, resan påbörjas efter kl 12 eller avslutas före kl 19.

(Uppdaterad 2018-01-26)

 

 

Länk till KLYS arvodesrekommendationer.