Vad kostar det?

Minimiarvoden för skolan

 

Skola (grundskola, gymnasium o folkhögskola)

Arvode

Klassbesök, max 35 elever

 

 

1 lektion upp till 60 minuter

 

4 000 kr

2 lektioner

 

5 500 kr

3 lektioner

 

6 500 kr

4 lektioner

 

7 500 kr

Ytterligare lektion samma dag

 

1 500 kr

Storsamling (flera klasser)

 

7 500 kr

     
Uppdrag i skola är momsfritt, läs mer på Skatteverkets hemsida.  

 

Ev rese- och logikostnader kan tillkomma

Kostnadsersättningar bör förhandlas i samband med kontrakt. Ersättning ska motsvara de faktiska kostnaderna. Milersättning med egen bil, (enl Skatteverkets regler för skattefri ersättning): 18,50 kr/mil.

 

 

 

 

Traktamente vid övernattning (skattefritt):

Heldag: 230 kr, resan påbörjas före kl 12 och avslutas efter kl 19.

Halvdag: 115 kr, resan påbörjas efter kl 12 eller avslutas före kl 19.

(Uppdaterad 2019-01-01)

 

 

Länk till KLYS arvodesrekommendationer.