Vad är en dramatiker?

En dramatiker kallas numera ofta manusförfattare. Idag är det en yrkeskår. I Sverige finns det runt 700. Det var inte så länge sedan som manusförfattarna i vardagslag nästan alltid titulerade sig författare, journalister eller något annat. De skrev böcker, tidningsartiklar och några fall skrev de för teatern. Det är först under de senaste 30 åren som det har varit möjligt att helt leva på att skriva manus. Och det har betytt mycket för filmkonsten, teatern och televisionen. För ingen konstnär kan uppnå mästerskapet utan att fördjupa sig. Arbeta kontinuerligt, ha kollegor att tala med. Manusförfattare arbetar med redskapet dramaturgi. Läran om hur man berättar något på ett spännande sätt. Dramaturgin i Hollywoods mening är en strikt lära för långfilmen. Men det finns mer allmän dramaturgi. Och den dramaturgin kan användas på många sätt. Reklam, information, utställningar, ja överallt där man behöver berätta något. Allt är inte en dramatisk och actionfylld historia. Dramaturgin fungerar lika bra i stillsammare form.

Idag är yrkesverksamma dramatiker ofta anlitade av reklamproducenter, dataspelsföretag, museer och företag. Det kan gälla reklamfilm, annonser, utställningar eller konferenser. Överallt där en publik ska engageras. Ibland är uppgiften för manusförfattaren att skriva just manuskript. Men inte sällan är arbetet mer av konsultativ art. Hur gör vi för att få vår utställning spännande för skolbarn? Lägg till en erfaren manusförfattare i projektgruppen eller som föreläsare! Manusförfattare har nästan alltid andra yrkeserfarenheter än dramatiken. Det finns framförallt många lärare, journalister och reklamare i kåren. Centrum för dramatik känner manusförfattarna och deras bakgrund. I Centrum finns alltid rätt person beredd att hoppa in och hjälpa till.