Nordic DRAMA Platform

Ett nordiskt dramatikprojekt startar sommaren 2016 - sexton dramatiker, fyra från vardera Danmark, Island, Norge och Sverige ska skriva fyra pjäser tillsammans. Dramatikerna samlas på Rönneteatern på Bornholm i början av augusti för att planera innehållet i pjäserna. Resultaten ska sedan uppföras i Köpenhamn, Reykjavik, Oslo och Malmö under sommaren 2017. Centrum för dramatik är samarbetspart till den danska föreningen Dramafronten som håller i projektet.