Mellanstadiet

Från idé till film

Hur föder du en filmberättelse? Kanske du vill skriva en kortfilm som är en komedi, thriller, skräckfilm eller ett allvarligt drama. Denna verkstad för skrivande/berättande vill inspirera eleverna att upptäcka att de alla bär på stora som små livserfarenheter som kan omvandlas till självständiga konstnärliga verk. Att där finns unika frön till all sorts gestaltat berättande.

 Var mer dramatisk!

Här får eleverna stifta bekantskap med dramatikerns arbete och fördjupa sig i komponenter som val av plats, att bygga karaktärer, dialogens funktion, relationer och att gestalta något.

Retorikprojekt för mellanstadiet

Marie Öhrn håller två olika kurser i retorik för mellanstadiet, en kortare med en timme i veckan i fyra veckor och en lite längre. Då berättar hon om retorikens historia och eleverna får göra praktiska övningar och skrivuppgifter.

Målgrupp: Årskurs 4-6

Från idé till färdig film - tema empati

Ingela Magner arbetar med temat "empati" i sitt projekt Från idé till färdig film. Hon vill stimulera elevernas egna kreativitet och lust att berätta. Det här upplägget ger dem teoretisk och praktisk kunskap om filmberättandet.

Målgrupp: Årskurs 4-9

Barn gestaltar sina berättelser i bild och ljud

Syftet med Figge Heurlins projekt är att elevernas förmåga att gestalta tankar, känslor och berättelser ska stärkas. I projektet får de möjlighet att utveckla språket i dess vidaste bemärkelse (genom svenska, bild, drama och digital teknik m.m.).

Målgrupp: Årskurs 4-9

De nio stegen

Ingela Magner och Lotta Ekholm skapar en historia tillsammans med eleverna utifrån ett Powerpointprogram med nio olika moment som tar upp hörnstenarna i att bygga en berättelse. Programmet är skrivet i text och med många bildexempel. Ingela coachar medan Lotta tecknar.

Målgrupp: 9-11 år

Berättarfilm

Klaus Fischers workshop får alla elever göra en egen film. Helt utan utrustning. Det kommer inte att behövas något filmlag eller några skådespelare. En berättare. En film. En berättarfilm. Eleverna kommer att få arbeta med att kläcka idéer, välja vilken film de vill berätta, skriva synopsis och bearbeta ett manus som ska ligga till grund för filmen de ska berätta. 

Målgrupp: Årskurs 5-9

Indianmyter från Nordamerika

Ulla-Carin Nyquist låter barnen lyssna på inspelade indianmyter och sedan får de själva återskapa dem med olika medel. Först får de rita en teckning till berättelsen. Sedan får de återskapa historien genom att berätta själva och använda olika enkla ljudeffekter och musik till gestaltningen. Här delar vi in barnen i grupper, några berättar historien, en grupp gör ljudeffekter och en grupp har hand om musikillustrationen.

Målgrupp: Årskurs 4

Lär dig berätta för film

Ett seminarium om filmmanus med Kurt Öberg. Alla hantverk har sina kunskaper och skickligheter. Att skriva är ett hantverk och varje hantverk är delvis baserat på hur människor lever i ett samhälle. Lär dig hur man berättar för film och överraska din publik.

Skrivarkurs

Robert Jelinek jobbar med övningar för att få i gång kreativitet och skrivarglädje. Varje elev skriver en treminutersmonolog som sedan läses upp av någon annan i klassen varefter den som skrivit får feedback. I lektion två får eleverna skriva tillsammans efter ett bestämt tema och sedan läsa varandras dialogscener. 

Målgrupp: Årskurs 6-9 och gymnasiet

Skrivmaraton

Marianne Goldman fokuserar i denna workshop på kreativitet snarare än olika tekniker. Det handlar om att släppa kontrollen och försöka hamna i en skrivartranskänsla. Det går till så att man drar en lapp ur en låda. På lappen står en mening eller ett ord. Utifrån detta skriver man cirka tio minuter, läser upp och så vidare.

Målgrupp: Årskurs 6-9 och gymnasiet

Hur ordet i boken blir teater på scenen

Marie Öhrn berättar om en dramatikers arbete och funktion inom teatern. Eleverna får göra övningar med exempel på förhållandet mellan idén, det skrivna ordet och det gestaltade på scenen.

Målgrupp: Årskurs 6-9, gymnasiet samt lärare

Inspiration och skaparkraft

Anette Skåhlberg vill hjälpa eleverna att tänka mindre självkritiskt och mer fantasifullt - att våga säga ja till de idéer som kommer upp. I slutändan ha ett färdigt manuskript skrivet. Det viktiga är att inspirera och tända lusten till det kreativa arbetet, få eleverna att förstå att de själva kan åstadkomma ett manus och att allt de gör/skapar duger och går att använda. 

Målgrupp: Årskurs 6-9 och gymnasiet

Prosaförfattande

Anders Nyman leder som barnboksförfattare skrivarverkstäder med barn från mellanstadiet och uppåt. 

Målgrupp: Årskurs 4-9 och gymnasiet

Skrivar- och berättarverkstad

Elisabeth Croneborg håller 3-9 lektioner med fokus på berättandet. Undervisning i grundläggande dramaturgi varvas med skrivövningar. Fokus ligger på idéflödet och berättandet - inte på god svenska och disposition - och passar därför alla elever.

Målgrupp: Årskurs 6-9 och gymnasiet

Stå-upp/Våga tala

Teresa Tönisberg vill hjälpa eleverna att våga framträda inför flera människor - utan att få panik. Hon har jobbat med stå-upp i många år och erbjuder nu en workshop för max 25 elever i två klocktimmar.

Målgrupp: Årskurs 6-9 och gymnasiet

Alla har en historia att berätta

Ann-Christine Magnusson tycker att barn och ungdomar redan har en stor kunskap om dramaturgi genom att de ser så mycket på TV och film. Den kunskapen försöker hon plocka fram och ger dem sedan enkla skrivuppgifter. - De flesta brukar slå sig själva med häpnad! 

Målgrupp: Årskurs 6-9

Heta stolen - en övning i gruppdynamik

Utas placerar sig i Heta stolen och delar med sig av erfarenheter och livskunskap genom att svara ärligt och uppriktigt på alla frågor. Han styr frågestunden till en nyttig övning i gruppdynamik med tonvikt på trevligt umgängessätt och motverkan mot grupptryck och könsåtskillnad.

Målgrupp: Årskurs 6-9 och gymnasiet

Från ax till limpa i manusprocessen

Elisabeth Croneborg håller en workshop om 3-9 lektioner i hur man skriver ett manus för film, teater eller TV. Undervisning i grundläggande dramaturgi och manusprocessens alla delar varvas med skrivövningar. 

Målgrupp: Årskurs 6-9 och gymnasiet

Lär om dramatiskt berättande

Mats Wahl föreläser kring dramatiskt berättande för lärare. Kan gälla både scendramatik och filmberättande och kan byggas ut till seminarier för att utveckla eget skrivande. Han kan även utforma särskilda program för arbete med elever. 

Målgrupp: Årskurs 6-9, gymnasiet samt lärare

Teater som kunskapsbärare

Marie Öhrn berättar om hur man kan kommunicera forskning och forskningsresultat med teaterns hjälp.

Målgrupp: Årskurs 6-9, gymnasiet samt lärare

Föredrag i dramaturgi och livet som manusförfattare

Elisabeth Croneborg berättar om hur man skapar en berättelse.

Målgrupp: Årskurs 6-9 och gymnasiet

Att närma sig en dramatisk text

Mats Flink jobbar i sin workshop med att låta eleverna ta fram en känsla av höjd koncentration genom text och rörelse. En dialog växer fram så sakta. När en rörelseserie har övats in lägger deltagarna till sin textmening och säger texten under det att rörelserna genomförs.

Målgrupp: Årskurs 6-9 och gymnasiet

Handledning i manusskrivande när skolan sätter upp en pjäs

Elisabeth Croneborg handleder och undervisar eleverna i skrivprocessen. Pjäsprojektet tar vanligtvis ett drygt halvår.

Målgrupp: Årskurs 6-9 och gymnasiet

Skriv för livet

Eva Brise erbjuder möjligheter till många olika workshops. Grunden är dock att man i första hand ska skriva för sin egen skull. Eva tycker det är viktigt att våga släppa loss kreativiteten och att skrivandet handlar om att fånga våra liv och tankar. Elever kan få lära sig dramatikens grunder och pröva att skriva filmmanus. Eva undervisar även lärare och annan personal på skolan.

Målgrupp: Alla