Manustimmen

Här hittar du som lärare/pedagog/rektor all information om projektet

Manustimmen är Centrum för dramatiks projekt för att öka kunskapen om dramatiskt berättande och inspirera barn och unga till eget skrivande. Vi vill också ge verktyg för tolkning, förståelse och kritisk granskning av olika berättelser och budskap inom film, tv, teater, radio/audio och på webben.

En manusförfattare kommer till er skola och genomför klassrumsbesök i minimum två mellanstadieklasser per skola under samma dag. Varje klassrumsbesök pågår 40-60 min.

Besöken är avgiftsfria för skolan. Erbjudandet gäller höstterminen 2019 och riktar sig till elever i mellanstadiet. (Totalt värde för två lektioner är 5 500 kr.) Antalet avgiftsfria besök är begränsat. Vi kommer att behöva göra ett urval utifrån prioriterade områden i projektet.

Erbjudandet gäller mellanstadieskolor Region Skåne, Västra Götalandsregionen och Region Stockholm. I Malmö Stad är insatsen förstärkt genom extra medel.

Hur går ett skolbesök till?

En manusförfattare besöker under en dag minst två klasser i samma skola och:

  • Förklarar vad ett manus är och hur det används inom film, tv och teater
  • Lär oss hur man skriver ett manus – byggstenar, strukturer, början och slut
  • Pratar om manusets ordlista – termer som replik, dialog och cliffhanger m. fl.
  • Visar exempel från film och teaterns värld
  • Berättar om hur hon/han arbetar.

Hur anmäler jag intresse för skolbesök?

Vi erbjuder skolan minimum två avgiftsfria klassrumsbesök i mellanstadiet per dag. Det går bra att anmäla fler än två klasser om det finns intresse. Vi ska försöka tillmötesgå era önskemål.

Länk till intresseanmälan

Dokument för nedladdning

Infoblad Manustimmen 2019

Checklista till skolan inför besök

Manushandbok – en presentation av termer inom teater/tv/film/radio

Har ni frågor och funderingar?

Kontakta oss gärna.

Ammy Kjellsdotter Åström, regional förmedlare Syd/Väst,
ammy@centrumfordramatik.se

Kelly Wedin, regional förmedlare Sthlm/Öst,
kelly@centrumfordramatik.se

Vi ser fram emot er intresseanmälan!

Projektet drivs med stöd från: Kulturrådet, Region Stockholm, Region Skåne och Malmö Stad.