Kristips

Livboj

Stödinsatser för kulturskapare med anledning av Covid-19

FÖRFATTARFONDEN

Krisstipendier – deadline 8 maj
Krisstipendierna ska kompensera för redovisade intäktsbortfall.
https://svff.se/html/krisstipendier.html

KONSTNÄRSNÄMNDEN

Krisstipendier – deadline 14 maj (förlängd ansökningstid från 8 maj)
Krisstipendier för kompensation av intäktsbortfall till följd av utebliven ersättning i samband med inställda konstnärliga uppdrag planerade att äga rum 12 mars – 31 augusti 2020.
http://admin.konstnarsnamnden.se/default.aspx?id=24075

KULTURRÅDET

Stöd för inställda eller uppskjutna kulturevenemang:
Stödpaket: föreläsningar och andra arrangemang – deadline 11 maj
Stödpaket: scenkonstföreställningar – deadline 12 maj
https://www.kulturradet.se/stodpaket-till-kulturen/?fbclid=IwAR1czSziqit8KQZZM6Hofj19j4t3khj5PlPpvawloM97HVC_t3GVMTiFuJw

REGION SKÅNE

Expresstöd – deadline 28 maj

För kulturskapare inom det fria kulturlivet. Maxbelopp: 50 000 kr. Kan användas till kompetensutveckling eller kunskapsdelande insatser på det digitala området, research eller en förstudie inför en ny produktion eller ett nytt projekt eller att testa och utveckla nya format, idéer, metoder och modeller för arrangemang eller kommande produktioner.

https://utveckling.skane.se/om-regional-utveckling/nyheter1/kultur/2020/extra-stod-till-kulturlivet-fran-region-skane/

https://utveckling.skane.se/utvecklingsomraden/kulturutveckling/kulturbidrag/

REGION STOCKHOLM

Region Stockholms samlade länklista till stöd till aktörer i särskilt utsatta branscher:

https://www.kultur.sll.se/artikel/stod-till-aktorer-i-sarskilt-utsatta-branscher

Särskilt stöd – deadline 28 april

Kan sökas av kulturaktörer för intäktsbortfall, oförutsedda kostnader eller merkostnader för förändrad, uppskjuten eller inställd verksamhet eller andra faktorer som påverkar verksamheten.

https://kultur.sll.se/sarskild-utlysning

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

Covid-19: påverkan på kultur- och föreningsliv – en sida som uppdateras löpande:

https://www.vgregion.se/kultur/nyheter/information-till-samarbetspartners-och-projektagare-med-stod-fran-kulturnamnden-med-anledning-av-coronavirusinfektion-covid-19/

Utbildningsstipendier – deadline 29 maj

För enskilda kulturskapare. Gäller deltagande på Kulturakademins kurser. Belopp: 17.000 kr

Kulturakademins kurser kommer att handla om:

  • Entreprenörskap
  • Digitalt rörlig bild
  • Hållbarhet

Mer info kommer…

https://www.vgregion.se/kultur/nyheter/information-till-samarbetspartners-och-projektagare-med-stod-fran-kulturnamnden-med-anledning-av-coronavirusinfektion-covid-19/vastra-gotalandsregionens-stodpaket-till-det-regionala-kulturlivet/

STOCKHOLMS STAD

Tillfälligt stöd – deadline 6 maj

Stöd kan sökas för uteblivna publik och lokaintäkter.

https://foretagsservice.stockholm/stod-till-foreningar-och-kulturaktorer/kulturstod/coronaviruset-tillfalligt-stod-for-intaktsbortfall/

TILLVÄXTVERKET

Samlad information om insatser för att möta Coronakrisen:

https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/information-och-stod-kring-coronakrisen.html

FÖRSÄKRINGSKASSAN

Samlad information om ersättningar och vad som gäller med anledning av Corona:

https://www.forsakringskassan.se/privatpers/coronaviruset-det-har-galler

DRAMATIKERFÖRBUNDET

https://www.dramatiker.se/

TEATERFÖRBUNDET

https://teaterforbundet.se/om-corona-viruset/

SVENSK SCENKONST

https://www.svenskscenkonst.se/aktuellt/aktuellt-om-coronakrisen/

SVENSKA FILMINSTITUTET

https://www.filminstitutet.se/sv/nyheter/2020/allmanna-atgarder-covid-19/