Högstadiet

Från idé till film

Hur föder du en filmberättelse? Kanske du vill skriva en kortfilm som är en komedi, thriller, skräckfilm eller ett allvarligt drama. Denna verkstad för skrivande/berättande vill inspirera eleverna att upptäcka att de alla bär på stora som små livserfarenheter som kan omvandlas till självständiga konstnärliga verk. Att där finns unika frön till all sorts gestaltat berättande.

Forumteater - träna på att lösa konflikter

Peter Bull-Simonsen leder en workshop där eleverna får träna på att lösa konflikter tillsammans i grupp med hjälp av teater. Eleverna föreslår konfliktsituationer som berör dem från sin vardag som vi tar upp och arbetar med. Ett roligt och effektivt sätt att engagera alla i klassen kring allvarliga problemställningar, till exempel kring etik och moral - och där alla bidrar med förslag till konfliktens lösning.

En text i byxor - ett skapande skola-projekt för högstadiet om teatertexter

I det här projektet får eleverna möjlighet att tillsammans med professionella scenkonstnärer utforska olika typer av teatertexter och sceniska uttryck. Projektet utformas tillsammans med eleverna och lärare. Skrivarverkstan kan användas för sig eller i ett sammanhängande projekt med en avslutande föreställning/redovisning. Pedagog: Sara Beer.

Barn gestaltar sina berättelser i bild och ljud

Syftet med Figge Heurlins projekt är att elevernas förmåga att gestalta tankar, känslor och berättelser ska stärkas. I projektet får de möjlighet att utveckla språket i dess vidaste bemärkelse (genom svenska, bild, drama och digital teknik m.m.).

Målgrupp: Årskurs 4-9

Upptäcktsfärd i Tranströmers landskap

Leif Olsson berättar om Tranströmers poesi. Dikter kan betyda olika saker för olika personer. En metafor kan tolkas på olika sätt. Eleverna skriver dikter efter en tranströmersk bild eller metafor och läser varandras dikter. 

Berättarfilm

Klaus Fischers workshop får alla elever göra en egen film. Helt utan utrustning. Det kommer inte att behövas något filmlag eller några skådespelare. En berättare. En film. En berättarfilm. Eleverna kommer att få arbeta med att kläcka idéer, välja vilken film de vill berätta, skriva synopsis och bearbeta ett manus som ska ligga till grund för filmen de ska berätta. 

Målgrupp: Årskurs 5-9

Den nya människan

Flera av Kjell Sundstedts släktingar blev tvångssteriliserade. Han har skrivit en bok om sin mor Gertrud och hennes syskon. Han har gjort spelfilmen Den nya människan, baserad på släktens erfarenheter.

Målgrupp: Årskurs 9 samt gymnasiet

Från idé till färdig film - tema empati

Temat Ingela Magner arbetar med i sitt projekt Från idé till färdig film är empati. Hon vill stimulera elevernas egna kreativitet och lust att berätta. Det här upplägget ger dem teoretisk och praktisk kunskap om filmberättandet.

Målgrupp: Årskurs 4-9

Alla har en historia att berätta

Ann-Christine Magnusson tycker att barn och ungdomar redan har en stor kunskap om dramaturgi genom att de ser så mycket på TV och film. Den kunskapen försöker hon plocka fram och ger dem sedan enkla skrivuppgifter. - De flesta brukar slå sig själva med häpnad! 

Målgrupp: Årskurs 6-9

Stå-upp/Våga tala

Teresa Tönisberg vill hjälpa eleverna att våga framträda inför flera människor - utan att få panik. Hon har jobbat med stå-upp i många år och erbjuder nu en workshop för max 25 elever i två klocktimmar.

Målgrupp: Årskurs 6-9 och gymnasiet

Alla kan skriva en spännande och angelägen historia

Anders Nyman lär ut de vanligaste begreppen i manusskrivandet. Rollfigurer och dialogskrivande. Även sceniska övningar. Tre träffar. Två dagar per gång. Däremellan egen skrivtid.

Målgrupp: Högstadiet och gymnasiet

Att närma sig en dramatisk text

Mats Flink jobbar i sin workshop med att låta eleverna ta fram en känsla av höjd koncentration genom text och rörelse. En dialog växer fram så sakta. När en rörelseserie har övats in lägger deltagarna till sin textmening och säger texten under det att rörelserna genomförs.

Målgrupp: Årskurs 6-9 och gymnasiet

Från ax till limpa i manusprocessen

Elisabeth Croneborg håller en workshop om 3-9 lektioner i hur man skriver ett manus för film, teater eller TV. Undervisning i grundläggande dramaturgi och manusprocessens alla delar varvas med skrivövningar. 

Målgrupp: Årskurs 6-9 och gymnasiet

Skrivarkurs

Robert Jelinek jobbar med övningar för att få igång kreativitet och skrivarglädje. Varje elev skriver en treminutersmonolog som sedan läses upp av någon annan i klassen varefter den som skrivit får feedback. I lektion två får eleverna skriva tillsammans efter ett bestämt tema och sedan läsa varandras dialogscener. 

Målgrupp: Årskurs 6-9 och gymnasiet

Inspiration och skaparkraft

Anette Skåhlberg vill hjälpa eleverna att tänka mindre självkritiskt och mer fantasifullt - att våga säga ja till de idéer som kommer upp. I slutändan ha ett färdigt manuskript skrivet. Det viktiga är att inspirera och tända lusten till det kreativa arbetet, få eleverna att förstå att de själva kan åstadkomma ett manus och att allt de gör/skapar duger och går att använda. 

Målgrupp: Årskurs 6-9 och gymnasiet

Prosaförfattande

Anders Nyman leder som barnboksförfattare skrivarverkstäder med barn från mellanstadiet och uppåt. 

Målgrupp: Årskurs 4-9 och gymnasiet

Hur ordet i boken blir teater på scenen

Marie Öhrn berättar om en dramatikers arbete och funktion inom teatern. Eleverna får göra övningar med exempel på förhållandet mellan idén, det skrivna ordet och det gestaltade på scenen.

Målgrupp: Årskurs 6-9, gymnasiet samt lärare

Att skriva för film

Ett projekt för skolår 8-9 skapat för att ge eleverna insikter i hur ett dramatiskt verk för film eller TV kommer till. Från utkast och idédiskussioner till några minuter färdiginspelad film. Tonvikten läggs på språkets roll - ett väl beskrivande manus och en god dialog i manus. Eleverna själva får arbeta med alla momenten under ledning av en erfaren manusförfattare från Centrum för dramatik. 

Målgrupp: Årskurs 8-9

Skrivar- och berättarverkstad

Elisabeth Croneborg håller 3-9 lektioner med fokus på berättandet. Undervisning i grundläggande dramaturgi varvas med skrivövningar. Fokus ligger på idéflödet och berättandet - inte på god svenska och disposition - och passar därför alla elever.

Målgrupp: Årskurs 6-9 och gymnasiet

Från det skrivna ordet till färdig gestaltad scen

Mats Flink låter eleverna läsa upp sina i förväg skrivna texter och låter dem sedan gestalta texterna i sceniska versioner. Eleverna får vara med i processen från skrivet ord till färdig scen. 

Målgrupp: Folkhögskolor

Handledning i manusskrivande när skolan sätter upp en pjäs

Elisabeth Croneborg handleder och undervisar eleverna i skrivprocessen. Pjäsprojektet tar vanligtvis ett drygt halvår.

Målgrupp: Årskurs 6-9 och gymnasiet

Vetenskapsteater

Anders Nyman kan genom gestaltning göra komplicerade och torra ämnen till en känslomässig angelägenhet som lockar till diskussion.

Målgrupp: Högstadiet samt gymnasiet

Teatern - en modell för livet

Rikard Johansson berättar i ögonblicksbilder ur teaterns långa historia hur teatern kan inspirera och ge en förståelse för tillvaron och människan - teatern som en modell för livet. Han berättar om de aktiva beståndsdelar som verkar tillsammans i teaterkonsten.

Målgrupp: Vuxna och intresserade ungdomar

Lär om dramatiskt berättande

Mats Wahl föreläser kring dramatiskt berättande för lärare. Det kan gälla både scendramatik och filmberättande och kan byggas ut till seminarier för att utveckla eget skrivande. Han kan även utforma särskilda program för arbete med elever. 

Målgrupp: Årskurs 6-9, gymnasiet samt lärare

Skriv för livet

Eva Brise erbjuder möjligheter till många olika workshops. Grunden är dock att man i första hand ska skriva för sin egen skull. Eva tycker att det är viktigt att våga släppa loss kreativiteten och att skrivandet handlar om att fånga våra liv och tankar. Elever kan få lära sig dramatikens grunder och pröva att skriva filmmanus. Eva undervisar även lärare och annan skolpersonal.

Målgrupp: Alla

Skrivmaraton

Marianne Goldman fokuserar i denna workshop på kreativitet snarare än olika tekniker. Det handlar om att släppa kontrollen och försöka hamna i en skrivartranskänsla. Det går till så att man drar en lapp ur en låda. På lappen står en mening eller ett ord. Utifrån detta skriver man cirka tio minuter, läser upp och så vidare.

Målgrupp: Årskurs 6-9 och gymnasiet