Gymnasiet

Från idé till film

Hur föder du en filmberättelse? Kanske du vill skriva en kortfilm som är en komedi, thriller, skräckfilm eller ett allvarligt drama. Denna verkstad för skrivande/berättande vill inspirera eleverna att upptäcka att de alla bär på stora som små livserfarenheter som kan omvandlas till självständiga konstnärliga verk. Att där finns unika frön till all sorts gestaltat berättande.

Forumteater - träna på att lösa konflikter

Peter Bull-Simonsen leder en workshop där eleverna får träna på att lösa konflikter tillsammans i grupp med hjälp av teater. Eleverna föreslår konfliktsituationer som berör dem från sin vardag som vi tar upp och arbetar med. Ett roligt och effektivt sätt att engagera alla i klassen kring allvarliga problemställningar, till exempel kring etik och moral - och där alla bidrar med förslag till konfliktens lösning.

Ord blir film - filmprojekt i skolan

Melker Sundén hjälper er att starta ett filmprojekt i skolan. Att arbeta från idé till färdigt manuskript, att verka i inspelningslag och att tillsammans organisera så att de färdiga filmerna visas inför biopublik är att lära för livet.

Vetenskapsteater

Anders Nyman kan genom gestaltning göra komplicerade och torra ämnen till en känslomässig angelägenhet som lockar till diskussion.

Målgrupp: Högstadiet samt gymnasiet

Handledning i manusskrivande när skolan sätter upp en pjäs

Elisabeth Croneborg handleder och undervisar eleverna i skrivprocessen. Pjäsprojektet tar vanligtvis ett drygt halvår.

Målgrupp: Årskurs 6-9 och gymnasiet

Upptäcktsfärd i Tranströmers landskap

Leif Olsson berättar om Tranströmers poesi. Dikter kan betyda olika saker för olika personer. En metafor kan tolkas på olika sätt. Eleverna skriver dikter efter en tranströmersk bild eller metafor och läser varandras dikter.

Hur ordet i boken blir teater på scenen

Marie Öhrn berättar om en dramatikers arbete och funktion inom teatern. Eleverna får göra övningar med exempel på förhållandet mellan idén, det skrivna ordet och det gestaltade på scenen.

Målgrupp: Årskurs 6-9, gymnasiet samt lärare

Inspiration och skaparkraft

Anette Skåhlberg vill hjälpa eleverna att tänka mindre självkritiskt och mer fantasifullt - att våga säga ja till de idéer som kommer upp. I slutändan ha ett färdigt manuskript skrivet. Det viktiga är att inspirera och tända lusten till det kreativa arbetet, få eleverna att förstå att de själva kan åstadkomma ett manus och att allt de gör/skapar duger och går att använda. 

Målgrupp: Årskurs 6-9 och gymnasiet

Att närma sig en dramatisk text

Mats Flink jobbar i sin workshop med att låta eleverna ta fram en känsla av höjd koncentration genom text och rörelse. En dialog växer fram så sakta. När en rörelseserie har övats in lägger deltagarna till sin textmening och säger texten under det att rörelserna genomförs.

Målgrupp: Årskurs 6-9 och gymnasiet

Stå-upp/Våga tala

Teresa Tönisberg vill hjälpa eleverna att våga framträda inför flera människor - utan att få panik. Hon har jobbat med stå-upp i många år och erbjuder nu en workshop för max 25 elever i två klocktimmar.

Målgrupp: Årskurs 6-9, gymnasiet

Den nya människan

Flera av Kjell Sundstedts släktingar blev tvångssteriliserade. Han har skrivit en bok om sin mor Gertrud och hennes syskon. Han har gjort spelfilmen Den nya människan, baserad på släktens erfarenheter.

Målgrupp: Årskurs 9 samt gymnasiet

Alla kan skriva

Anette Skåhlberg ger under en halvdag eleverna chans att utveckla manus och arbeta med dialog. Under en heldag får de dessutom arbeta med dialogen, testa den själva och presentera manus inför resten av klassen. Allt bygger på lust och att våga släppa sin självkritik. Att låta sig fångas av sin första tanke och låta den växa vidare till nya världar. 

Målgrupp: Årskurs 6-9, gymnasiet samt folkhögskola/vuxenutbildning

Skriv för livet

Eva Brise erbjuder möjligheter till många olika workshops. Grunden är dock att man i första hand ska skriva för sin egen skull. Eva tycker att det är viktigt att våga släppa loss kreativiteten och att skrivandet handlar om att fånga våra liv och tankar. Elever kan få lära sig dramatikens grunder och pröva att skriva filmmanus. Eva undervisar även lärare och annan skolpersonal.

Målgrupp: Alla

Skrivarworkshop

Marianne Goldman varvar praktiska övningar med teori. Eleverna får hitta på en konflikt som de sedan skriver en scen om. Man läser också några scener ur en pjäs och eleverna får en hemuppgift. Målet är att alla ska få prova att bearbeta och fördjupa en text eller tanke. 

Målgrupp: Årskurs 6-9 och gymnasiet

Skrivmaraton

Marianne Goldman fokuserar i denna workshop på kreativitet snarare än olika tekniker. Det handlar om att släppa kontrollen och försöka hamna i en skrivartranskänsla. Det går till så att man drar en lapp ur en låda. På lappen står en mening eller ett ord. Utifrån detta skriver man cirka tio minuter, läser upp och så vidare.

Målgrupp: Årskurs 6-9 och gymnasiet

Skrivarkurs

Robert Jelinek jobbar med övningar för att få igång kreativitet och skrivarglädje. Varje elev skriver en treminutersmonolog som sedan läses upp av någon annan i klassen varefter den som skrivit får feedback. I lektion två får eleverna skriva tillsammans efter ett bestämt tema och sedan läsa varandras dialogscener. 

Målgrupp: Årskurs 6-9 och gymnasiet

Skrivar- och berättarverkstad

Elisabeth Croneborg håller 3-9 lektioner med fokus på berättandet. Undervisning i grundläggande dramaturgi varvas med skrivövningar. Fokus ligger på idéflödet och berättandet - inte på god svenska och disposition - och passar därför alla elever.

Målgrupp: Årskurs 6-9 och gymnasiet

Från ax till limpa i manusprocessen

Elisabeth Croneborg håller en workshop om 3-9 lektioner i hur man skriver ett manus för film, teater eller TV. Undervisning i grundläggande dramaturgi och manusprocessens alla delar varvas med skrivövningar. 

Målgrupp: Årskurs 6-9 och gymnasiet

Alla kan skriva en spännande och angelägen historia

Anders Nyman lär ut de vanligaste begreppen i manusskrivandet. Rollfigurer och dialogskrivande. Även sceniska övningar. Tre träffar. Två dagar per gång. Däremellan egen skrivtid.

Målgrupp: Högstadiet och gymnasiet

Prosaförfattande

Anders Nyman leder som barnboksförfattare skrivarverkstäder med barn från mellanstadiet och uppåt. 

Målgrupp: Årskurs 4-9 och gymnasiet

Monolog och samtal

Mats Wahl erbjuder monologen "Theseus - att finna en far". Han framför monologen och samtalar sedan med publiken. 

Målgrupp: Gymnasiet och grupper av lärare

Teatern - en modell för livet

Rikard Johansson berättar i ögonblicksbilder ur teaterns långa historia hur teatern kan inspirera och ge en förståelse för tillvaron och människan - teatern som en modell för livet. Han berättar om de aktiva beståndsdelar som verkar tillsammans i teaterkonsten.

Målgrupp: Vuxna och intresserade ungdomar

Heta stolen - en övning i gruppdynamik

Utas placerar sig i Heta stolen och delar med sig av erfarenheter och livskunskap genom att svara ärligt och uppriktigt på alla frågor. Han styr frågestunden till en nyttig övning i gruppdynamik med tonvikt på trevligt umgängessätt och motverkan mot grupptryck och könsåtskillnad.

Målgrupp: Årskurs 6-9 och gymnasiet

Selmas kärlekar

Marianne Goldman och Gunilla Boëthius läser scener ur sin pjäs om Selma Lagerlöf. De berättar om hur laddat och spännande det var att skriva en pjäs tillsammans. 

Målgrupp: Gymnasiet

Lär om dramatiskt berättande

Mats Wahl föreläser kring dramatiskt berättande för lärare. Det kan gälla både scendramatik och filmberättande och kan byggas ut till seminarier för att utveckla eget skrivande. Han kan även utforma särskilda program för arbete med elever. 

Målgrupp: Årskurs 6-9, gymnasiet samt lärare

Kriminalgåtan Almqvist - psykopat eller offer?

Cecilia Sidenbladh kan bokas för besök på bibliotek, föreningar och i gymnasieskolor där hon berättar om kriminalgåtan Almqvist, som ännu är olöst.

Målgrupp: Bibliotek, föreningar samt gymnasiet

Berätta med bilder

Pelle Berglund vill i sin workshop lyfta fram det visuella skeendet - den ordlösa handlingen. Han vill visa hur man kan skriva en filmberättelse helt utan dialog. Genom att studera scener ur äldre och nyare filmer får man en inblick i detta sätt att berätta. 

Målgrupp: Gymnasiet och uppåt