Förstärkt förmedling i Sthlms län

Centrum för dramatik har fått verksamhetsbidrag från Stockholms läns landsting för att förstärka förmedling av dramatiker och manusförfattare i länet. Barn och unga konsumerar dagligen rörlig bild via smartphones, teveteve, läsplattor och datorer. Därför är det viktigt att lära ut kunskap om hur en berättelse fungerar i olika medier - inte minst ur ett demokratiskt perspektiv så att unga kan göra sig hörda.

Nu är vi i full gång med att ta fram nya program, lov-aktiviteter och workshops och att skicka ut information till länets kultursekreterare, bibliotek, fritidsverksamheter och skolor. Senare i sommar kommer vi att bjuda in till olika möten. Om du vill ha vårt nyhetsbrev, mejla din adress till nyhetsbrev@centrumfordramatik.se.