Förskoleklass o lågstadiet

 

Dramatik för livet med Eva Brise

Det här mötet med dramatik, kan kopplas till skolans värdegrundsarbete, då det fokuserar på kommunikation, relationer och att uttrycka känslor. Sådant som varje människa borde få öva på. Ladda ner pdf här.

 

Bild och saga, dockor och teater!

med Greta Sundberg

Jag erbjuder workshops för förskolan (barn från cirka tre år). Tillsammans skapar vi en saga – vi arbetar associativt och improvisatoriskt och ritar och målar genom hela skrivprocessen. Jag skriver slutligen ner sagan och barnen ger synpunkter, idéer och styr i mångt och mycket utformningen av berättelsen. När berättelsen har rollfigurer, början, mitt och slut börjar vi skapa handdockor. Vi bygger tillsammans en mindre scen där vi sedan framför sagan i dramatiserad form. Vi bjuder in andra avdelningar från förskolan och har ett samtal efteråt. Projektet kan variera i längd, men det är bra om det löper över ett par månader (jag kommer cirka en gång i veckan) så att en verklig process kommer till stånd och förtroende skapas.