Centrum för dramatik SYD

Nu är vi inne på det tredje regionala verksamhetsåret i Skåne med hjälp av utvecklingsbidrag från Region Skåne.

I mars lanserade vi en egen hemsida för den regionala verksamheten i Syd. Länk!

Vi kommer att jobba vidare med att stärka dramatiker, översättare och manusförfattares arbetsmarknad och det dramatiska berättandets ställning och inleder nu samarbeten med flera organisationer.

Den regionala satsningen i Skåne fokuserar på vår kärnverksamhet som är:

  • marknadsföring av våra medlemmar
  • förmedling av uppdrag
  • breddning av arbetsmarknaden
  • fortbildning
  • omvärldsbevakning & nätverkande

Verksamheten öppnar upp för möjligheter att nå ut till nya uppdragsgivare och att hitta nya samarbetsparter för kulturarbetsmarknadsprojekt i Skåne. Flera tidigare framgångsrika projekt är också under planering för att återuppstå i Skåne eftersom bland annat läsfrämjande insatser och dramatik i skolan är angelägna arbetsområden.

Kontaktuppgifter:
Centrum för dramatik Syd
c/o Resurscentrum för scenkonst, Kulturhuset Mazetti
Bergsgatan 29, 214 22 Malmö

Har du förslag på projekt, konkreta idéer, behov av administrativt stöd och/eller inspel och uppslag så kontakta oss via e-post: syd@centrumfordramatik.se.


Ammy Kjellsdotter Åström, projektledare,
på plats i Kulturhuset Mazetti

Centrum för dramatiks regionala verksamhet i Syd finansieras med bidrag från Region Skåne och Kulturrådet.