Barn & unga

Hej!

Vi håller på att bygga om vår hemsida och lägger löpande upp mer material. Om du saknar något, mejla till info@centrumfordramatik.se!

Hälsar Ammy och Isabella

Workshops 2018-19 för barn och unga

Om Skapande skola

 

 

 

 

Kunskap och inspiration

Tips och checklistor inför besöket

Mer dramatik i Stockholms län!

Barn och unga konsumerar dagligen rörlig bild via smartphones, teveteve, läsplattor och datorer. Därför är det viktigt att lära ut kunskap om hur en berättelse fungerar i olika medier - inte minst ur ett demokratiskt perspektiv så att unga kan göra sig hörda!

Centrum för dramatik har fått verksamhetsbidrag från Stockholms läns landsting för att förstärka vår förmedling av dramatiker och manusförfattare i länet. Vi är i full gång med att ta fram nya program, lov-aktiviteter och workshops och att skicka ut information till länets kultursekreterare, bibliotek, fritidsverksamheter och skolor.

Vill du få besök av en dramatiker/manusförfattare till skolklassen eller en prova-på workshop för lärare och pedagoger? Hör av dig till oss:

ammy@centrumfordramatik.se, tel 070-219 03 71.

isabella@centrumfordramatik.se, tel 070-467 34 22.

Om du vill ha vårt nyhetsbrev, mejla din adress till nyhetsbrev@centrumfordramatik.se.

Vi ses på Kolla Kultur 2018!

Verksamheten drivs med stöd från