1300 pjäser i DramaDirekt

DramaDirekt är en pjäsbank där man kan beställa nyskriven svensk dramatik i tryckt form. Teatrar och professionella fria grupper kan ladda ned pjäserna direkt till datorn. En bra sökfunktion gör att det är lätt att hitta pjäser i olika genrer med till exempel ett visst antal kvinno- eller mansroller.
 

Pjäsbanken innehåller även svenska översättningar av utländsk dramatik och ”Pjäspärlor” –äldre svensk dramatik som digitaliserats. Pjäsbanken grundades på initiativ av Sveriges Dramatikerförbund 1997. Läs mer på DramaDirekts hemsida.