Välkommen

Manustimmen

Här hittar du som lärare/pedagog/rektor all information om projektet

Manustimmen är Centrum för dramatiks projekt för att öka kunskapen om dramatiskt berättande och inspirera barn och unga till eget skrivande. Vi vill också ge verktyg för tolkning, förståelse och kritisk granskning av olika berättelser och budskap inom film, tv, teater, radio/audio och på webben.

Utbud 2021

Förstärkt förmedling i Region Stockholm

Barn och unga konsumerar dagligen rörlig bild via smartphones, teveteve, läsplattor och datorer. Därför är det viktigt att lära ut kunskap om hur en berättelse fungerar i olika medier - inte minst ur ett demokratiskt perspektiv så att unga kan göra sig hörda!

Stämma 31 maj

Årsstämman kommer att genomföras digitalt på Zoom. Föranmäl dig på den utsända länken så får du sedan en Zoom-länk till mötet.

Här nedan finns stämmohandlingarna tillgängliga i takt med att de är färdigställda.

Varmt välkommen!

 

Manusord

ANSLAG. Den allra första delen av dramat, de minuter som sätter stämningen. I film rullar ofta förtexterna under anslaget.
Fler manusord >>

Förstärk centrumbildningarna!

Den 26 mars skickade centrumbildningarna en gemensam skrivelse till kulturdepartementet och Kulturrådet med anledning av den rådande situationen för fria kulturskapare och centrumbildningarnas akuta behov av förstärkta resurser.

Utdrag ur skrivelsen:

Arbetsbelastningen är för närvarande skyhög i organisationerna då kulturskaparna söker stöd när arrangörerna ställer in och bokar av arrangemang, projekt och uppdrag i coronakrisens spår.

Krisstöd & Corona-info

Livboj

Stödinsatser för kulturskapare i anledning av coronapandemin

Uppdaterad 2021-01-19

Centrum för dramatik följer utvecklingen av och tipsar om de stödinsatser som beslutas med anledning av coronapandemin.

STÖD/BIDRAGSGIVARE

Författarfonden – Dramatikerrådet